Vásárlási Feltételek

Jelen Vásárlási Feltételek a www.exxer.hu domain alatt működő webáruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül adott megrendelések teljesítésére vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazza. A webáruházon keresztül tett vásárlásával Ön elismeri, hogy megismerte és így elfogadja a jelen Vásárlási Feltételek rendelkezéseit. Ha ezt nem fogadja el, kérjük, vásárlását szakítsa meg!

A webáruház tulajdonosa és üzemeltetője az exxer.hu Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09- 065144, Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. B. lház. 3. em. , adószám: 10311480-2-41), a továbbiakban, mint exxer.hu.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Rufftech Kft.

székhely: 7300 Komló, Munkácsy Mihály u. 84.,

iroda: 1114 Budapest, Orlay u. 2/b.,

email: info@rufftech.hu.,

tel.: +36 1 321 7361

Az exxer.hu ügyfélszolgálat elérhetősége: info@exxer.hu

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

Az exxer.hu kizárólag nagykorú, cselekvőképes személyt szolgál ki, a megrendelő a jelen vásárlási feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorúnak minősül. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében írásban megkötöttnek minősül, mivel a felek megállapodnak, hogy az exxer.hu, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A szerződés nem kerül iktatásra.

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webáruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, mely ismertetőért az exxer.hu felelősséget nem vállal. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A megrendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

Ha korábban már vásárolt a webáruházban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.

A következő lépésben válassza ki a szállítási módot és a fizetési módot. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

Megrendelés menete, módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor az exxer.hu a vásárló felé azonnal értesítést küld a rendelés felvételének tényéről, mely alapján szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló és az exxer.hu között, amely jogviszonyra a vásárló által tett megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen Vásárlási Feltételek irányadók. Az így létrejött adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja.

Amennyiben a vásárlóhoz ez az értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A várható szállítási időpontról, ha azt a korábbi értesítés nem tartalmazza új értesítés kerül kiküldésre.

Az exxer.hu a rendelés teljesítésének megkezdéséig e-mail útján biztosítja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására e-mailben kerülhet sor, mely írásbeli értesítésnek minősül.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket az www.exxer.hu oldalon a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a jelen Vásárlási feltételek között is megtalálhatóak. Az árak tájékoztató jellegűek. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van a vásárlónak lehetősége.

Fizetési feltételek

A webáruházban utánvéttel és online felületen bankkártyával történő fizetésre van lehetőség. Utánvét esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni a küldemény kézbesítőjének.

Az exxer.hu elektronikus számlázást alkalmaz. Az exxer.hu elektronikus számla kiállításához és befogadááshoz Ön a jelen dokumentum elfogadásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja a az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) b) bekezdése alapján.

Szállítás

A vásárolt termékek kézbesítése futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

A szállítástól elállás

Az exxer.hu fenntartja jogát a szállítástól való elállásra, ha a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani. Ilyen esetben erről a vásárlót tájékoztatja és a megfizetett vételárat visszatéríti, vagy – a vásárló nyilatkozata szerint – más megrendelésébe beszámítja.

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és – lehetőleg - csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, és minőségi állapotában veszünk vissza.

Jótállás

Jótállás esetén annak időtartama alatt az exxer.hu a jótállási jegyen vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a vásárlónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. E jótállási kötelezettség alól az exxer.hu mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Fogyasztónak minősülő vásárlóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, ennek időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A vásárló jótállási igényét a termékhez mellékelt jótállási jegy, vagy, ha ilyen nem került átadásra a számla bemutatásával jelezheti.

Kellékszavatosság

Hibás az exxer.hu teljesítése, ha a teljesítés időpontjában a vásárló által vásárolt termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem hibás a teljesítés, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az exxer.hu a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb - fogyasztónak nem minősülő – Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Ha a termék használt dolog, akkor ez az elévülési határidő egy év. A hiba felfedezése után a vásárló köteles a hibát késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felel.

Kellékszavatosság keretében a vásárló, választása szerint – a Ptk. rendelkezéseivel összhangban - (i) elsősorban kijavítást vagy kicserélést, (ii) másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árengedményt) igényelhet, vagy (iii) a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre az exxer.hu adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződés esetében alkalmazandóak.

A termék akkor hibás és így akkor esik termékszavatossági feltételek alá, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Az exxer.hu által a vásárlónak eladott termék hibája esetén a vásárló követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta

vagy forgalmazta, (ii) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy (iii) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A hiba felfedezése után a vásárló köteles a hibát késedelem nélkül közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felel.

Vásárlástól való elállás joga

Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében.

A fogyasztó a szerződéstől elállhat az erre vonatkozó egyértelmű elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatának megtételével postai úton, vagy az exxer.hu ügyfélszolgálatának küldött e-mal útján.

Az elállási nyilatkozatot a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül kell a vásárlónak megtennie, indok megadása nélkül.

Az elállási jog gyakorlása érdekében a fogyasztó az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is használhatja. Az elállási jog érvényesítéséhez nem kötelező (opcionális), de kérjük, minden esetben adja meg bankszámlaszámát és ha lehet az elállással érintett termék rendelési számát, és az észlelt hiba leírását!

„Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A termék rendelési száma (opcionális):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó bankszámlaszáma (opcionális):

Megjegyzés / hiba leírása (opcionális):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

Ha fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A vételár visszatérítése banki utalással történik, melyhez az exxer.hu kéri a fogyasztótól bankszámlaszám megadását, tekintettel arra, hogy a banki utalás a fogyasztó számára gyorsabb és költséghatékonyabb visszafizetést jelent, mint más, a termék fizetésekor használt fizetési mód. A vételár visszatérítésére kizárólag az elállással érintett termék kézhezvétele után kerül sor.

A termékeket az exxer.hu postai címére kell visszaküldeni legkésőbb elállási szándékot közlő értesítés megtételétől számított 14 napon belül. A határidőt betartottnak minősítjük, ha a termék 14 napon belül megérkezik. A terméket csak postán vagy futárral küldhető vissza, személyes áruvisszavételre nincs lehetőség.

A fogyasztó csak azért felel, ha a termék értékcsökkentést szenvedett el annak következtében, hogy másként használták, mint azt a termék jellegének, jellemzőinek, működőképességének megállapításához szükséges.

A visszatérítést az exxer.hu mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Nem gyakorolható elállási jog az exxer.hu által forgalmazott termékek vonatkozásában

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

fogyasztónak nem minősülő vásárlókra, gazdasági, vagy szakmai tevékenység céljából kötött szerződésekre, valamint

jogszabály által meghatározott egyéb esetekben.

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

A felelősség korlátozása

Az exxer.hu oldalon való vásárláskor a vásárló ismeri az internet lehetőségeit és korlátait ismeretét és elfogadja azokat, különös tekintettel az internet a technikai teljesítményére és a lehetséges hibákra.

Emiatt az exxer.hu kizárja felelősségét, az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

interneten keresztül küldött, vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, vagy annak változása,

internet hálózatban felmerült bármilyen jellegű hiba,

telekommunikációs hiba,

programhiba, szoftverhiba, vagy bármilyen technikai hiba, akár hardver, akár más eszköznél merült fel

Az exxer.hu nem felel továbbá, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a www.exxer.hu oldalon való látogatás miatt következett be.

A vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik az általa megadott személyes adatok megadásából, illetve azok közzétételéből eredő károkért.

Adatkezelés

Amikor Ön meglátogatja a www.exxer.hu honlapot, személyes adatinak kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor, a külön dokumentumban foglalt adatkezelési feltételek szerint.

Panaszkezelés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra az exxer.hu jelen dokumentumban megadott ügyfélszolgálati e-mail címe szolgál.

A vásárló panaszát az exxer.hu kizárólag írásban fogadja a fenti e-mail címen, az esetleges telefonos elérhetőség kizárólag segítséget nyújt a panasz megtételéhez.

Az így előterjesztett fogyasztói panaszt az exxer.hu egyedi azonosítószámmal látja el, majd – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – maximum harminc napon belül írásban válaszolja meg.

A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját az exxer.hu indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre.

Fogyasztói panasza esetén az exxer.hu székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu , onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el az online vitarendezési platformon keresztül, mely regisztráció követően érhető el.

Az online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr

Határon átnyúló online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése esetén, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről információ a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el

Szerzői jogok

Valamennyi, bármely a www.exxer.hu oldalon fellelhető tartalom, kapcsolódó megjelölés, program, adat (a továbbiakban: együttesen: tartalom) az exxer.hu szellemi tulajdona, illetve rendelkezik a jogtulajdonos hozzájárulásával ezen tartalmak közlésére.

A www.exxer.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett!

A tartalom látogatói, az exxer.hu felhasználói a www.exxer.hu oldal tartalmát kizárólag a jogtulajdonos exxer.hu előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használhatják fel.

Az exxer.hu által működtetett honlapokra/ aloldalaira mutató linkeket az exxer.hu előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül el lehet helyezni. A linkelés csak a teljes oldalra vonatkozhat.

Nem engedélyezett linket úgy elhelyezni, amely azt a látszatot kelti, hogy az exxer.hu bármely honlapja, vagy annak tartalma más honlap közvetlen, vagy közvetett tartalmára utalna, annak részeként jelenne meg.

Módosítás

Az exxer.hu fenntartja jogát a jelen Vásárlási Feltételek bármikori megváltoztatására.

A jelen dokumentum módosítása esetén azok hatályba lépnek a www.exxer.hu oldalon való közzététel napján.

2017

exxer.hu (c) Minden jog fenntartva!